Program

PROGRAM

PIĄTEK, 28 SIERPNIA 2020 ROKU

Godzina Wykład
13.30–14.30 Warsztaty pod patronatem firmy Biofarm: EKG u chorego z nadciśnieniem
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
15.00 Otwarcie kursu
15.00–16.00 SESJA IA. WYTYCZNE I KONSENSUSY Z PERSPEKTYWY ROKU. CZĘŚĆ I
15.00–15.30 FMD jako przyczyna udaru
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
15.30–16.00 Nadciśnienie tętnicze wtórne. Jak postępować w praktyce?
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
16.00–16.15 Przerwa
16.15–17.15 SESJA IB. WYTYCZNE I KONSENSUSY Z PERSPEKTYWY ROKU. CZĘŚĆ II
16.15–16.45 Co nowego na temat nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży?
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
16.45–17.15 Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze u młodzieży — fizjologia czy choroba?
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
17.15–17.30 Przerwa na kawę
17.30–18.30 SESJA IIA. TRUDNE PROBLEMY W NADCIŚNIENIU. CZĘŚĆ I
17.30–17.50 Nadciśnienie tętnicze i inne czynniki ryzyka w populacji ogólnej. Aktualne dane epidemiologiczne
dr n. med. Arkadiusz Niklas
17.50–18.10 Sezonowość nadciśnienia tętniczego — fakty i mity
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
18.10–18.30 Kiedy wykonać badanie echokardiograficzne u chorego z nadciśnieniem?
18.30–18.45 Przerwa
18.45–19.45 SESJA IIB. TRUDNE PROBLEMY W NADCIŚNIENIU. CZĘŚĆ II
18.45–19.15 Fenotypy maskowanego nadciśnienia. Nowy problem praktyczny
dr hab. n. med. Jacek Wolf
19.15–19.45 Czy nadciśnienie tętnicze ma swój początek w mózgu?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

 

SOBOTA, 29 SIERPNIA 2020 ROKU

Godzina Wykład
9.00–10.30 SESJA III. WYTYCZNE I KONSENSUSY Z PERSPEKTYWY ROKU. CZĘŚĆ III
9.00–9.20 Nowe badania, które mogą wpłynąć na przyszłe wytyczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
9.20–9.45 Nieklasyczne czynniki ryzyka w nadciśnieniu. Jak postępować?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
9.45–10.10 Terapia hipotensyjna po roku. Czy już czas na zmiany?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
10.10–10.30 Terapia pozahipotensyna po roku. Czy coś bym zmienił?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
(SALA B)
10.30–10.45 Przerwa na kawę
10.45–11.15 Sesja satelitarna firmy KRKA. Niezastąpione połączenia w terapii nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
11.15–12.30 SESJA IV. PRAKTYKA TRUDNIEJSZA OD WYTYCZNYCH
11.15–11.40 Zaburzenia elektrolitowe u chorych na nadciśnienie
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
11.40–12.05 Nadciśnienie, migotanie przedsionków i OBS. Jak postępować?
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
12.05–12.30 Skuteczna ochrona nerek u chorego na nadciśnienie i cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
12.30–16.30 Przerwa na obiad
16.30–17.30 SESJA V. POROZMAWIAJMY O NASZYCH PACJENTACH. PRAKTYKA TRUDNIEJSZA OD WYTYCZNYCH. CZĘŚĆ I
16.30–16.45 30-latek ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Jak różnicować postaci, szacować ryzyko SN i prowadzić farmakoterapię?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
16.45–17.00 Młody mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
17.00–17.15 Pacjent z nadciśnieniem i zaburzeniami nerwicowymi. Jak postępować?
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
17.15–17.30 Pacjent z trudnym nadciśnieniem. Jak modyfikować terapię?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
17.30–17.45 Przerwa na kawę
17.45–18.45 SESJA VI. POROZMAWIAJMY O NASZYCH PACJENTACH. PRAKTYKA TRUDNIEJSZA OD WYTYCZNYCH. CZĘŚĆ II
17.45–18.00 Chory z zatorowością płucną
18.00–18.15 Młoda kobieta z nadciśnieniem
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
18.15–18.30 Chory po udarze mózgu
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
18.30–18.45 Pacjent ze stabilną chorobą wieńcową
18.45 Zakończenie kursu. Odbiór certyfikatów
Copyrights © 2020 Via Medica