Opłaty

OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ DO 20 SIERPNIA 2020 ROKU.
PO TYM TERMINIE NIE GWARANTUJEMY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI.

550 zł — opłata za udział on-line zawiera:
- dostęp do nagrań wykładów po konferencji na okres 3 miesięcy.
 

750 zł — opłata za udział osobisty w konferencji zawiera:

- udział osobisty w konferencji,
- poczęstunek podczas przerw,
- materiały konferencyjne,
- dostęp do nagrań wykładów po konferencji na okres 3 miesięcy.

Noclegi we własnym zakresie.
 

2190 zł/os. w pokoju jednoosobowym

- dwa noclegi w pokoju jednoosobowym ze śniadaniami hotel AQUARIUS
(26/27 czerwca i 27/28 czerwca 2020 roku),
- udział osobisty w konferencji,
- poczęstunek podczas przerw,
- materiały konferencyjne,
- dostęp do nagrań wykładów po konferencji.
 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Faktury VAT
Faktury za udział w konferencji będą wysyłane tylko drogą mailową.

Warunki wycofania zgłoszenia**
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: zaawansowanykurs@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

 

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator konferencji — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k informuje, że w przypadku niedojścia konferencji do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas konferencji w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres mail: zaawansowanykurs@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: zaawansowanykurs@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konferencji. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2020 Via Medica