IX Zaawansowany kurs hipertensjologii dla specjalistów

O konferencji

Podczas konferencji odbędzie się IV Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Miejsce
Hotel AQUARIUS
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg


Termin
26–27 czerwca 2020 roku

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu
W celu wydrukowania certyfikatu, prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja.
1. Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
2. Prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
3. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
4. Prosimy kliknąć Drukuj.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencję).

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.)