Opłaty

200 zł/os. — opłata za udział online zawiera:

- udział w konferencji online

- dostęp do nagrań z wykładów po konferencji na okres 3 miesięcy.

 

750 zł/os. — opłata za udział osobisty w konferencji* zawiera:

- udział osobisty w konferencji
- poczęstunek podczas przerw
- materiały konferencyjne
- dostęp do nagrań wykładów po konferencji na okres 3 miesięcy

Noclegi we własnym zakresie
 

2190 zł/os. — opłata za udział osobisty w konferencji* + 2 noclegi w Hotelu Aquarius (pokój jednoosobowy):

- dwa noclegi w pokoju jednoosobowym ze śniadaniami w Hotelu Aquarius (27/28 oraz 28/29 sierpnia 2021 roku)
- udział osobisty w konferencji
- poczęstunek podczas przerw
- materiały konferencyjne
- dostęp do nagrań wykładów po konferencji

*Obowiązuje limit miejsc, warunkiem udziału jest dokonanie wcześniejszej rejestracji oraz uregulowanie płatności

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Faktury VAT
Faktury za udział w konferencji będą wysyłane wyłącznie drogą mailową.

Warunki wycofania zgłoszenia**
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: zaawansowanykurs@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

 

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator konferencji — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k informuje, że w przypadku niedojścia konferencji do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas konferencji w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres mail: zaawansowanykurs@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: zaawansowanykurs@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konferencji. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2021 Via Medica